Kurumsal /

Rehberlik

Eğitimde öğretim ve yönetim etkinliklerinin dışında öğrenciye dönük hizmetlerin tümüne öğrenci kişilik hizmetleri denilir. Bu hizmetlerin merkezinde ve temelinde rehberlik servisnin yaptığı çalışmlar bulunmaktadır.

   Günümüzdeki eğitim anlayışında her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim ortamı oluşturulmaktadır. Bu nedenle eğitimi tamamlayıcı ve destekleyici bir hizmet olan rehberlik servisine önem verilmektedir.

   Türmak Okullarında sunulan rehberlik hizmetleri; öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesive çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen yardım hizmetleridir.

 Rehberlik birimimizin uyguladığı testler:

Otobiyagrafi

Kime gore ben neyim?

Kimdir bu?

Geleceğe giden yol haritam

D2 dikkat testi

Sınav kaygısı envanteri

Çalışma davranışlarını değerelendirme ölçeği

Sosyametri, sosyal mesafe ölçeği

Cümle tamalama

Arzu listesi testleri.

 Rehberlik birimimizin sunduğu eğitimler:

Akran arabuluculuğu ve çatışma çözme

Sınav kaygısı grup terapisi

İstismar ve ihmalden kendini koruma

Güvenli internet kullanımı.

 

 Bireyin kendisini tanıması, sorunlarını çözmesi, ilgi ve yeteneklerine uygun kararlar alabilmesi için ilgili kişilerce verilen hizmetlerine rehberlik ve psikolojik danışma denilmektedir. Rehberlik ve danışma hizmetleri uzun bir süreçte tamamlanan, bireye yardımı esas alarak kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan profesyonel bir hizmettir. Bu hizmetler yürütülürken bireye yalnızca bilgi aktarılmaz, bireyin disipline edilmesi gibi bir amaç taşınmaz, kişilerin yapamadıkları onların yerine yapılmaz. Yapılan her türlü çalışmada gizlilik en önemli ilkedir. Ayrıca rehberlik hizmetinden faydalanmak isteyenlerin kendi isteğiyle başvurmaları istenilen hususların başında gelir.

Okul Rehberlik Servislerinin görevleri nelerdir?

  • Okula yeni başlayan ve uyum sorunu yaşayan öğrencilerin alışmaları için ihtiyaç duydukları psikolojik desteği sağlamak
  • Bireyi tanıma hizmetleri kapsamında öğrencilerin kişilik özelliklerinin tespit edilmesini sağlamak
  • Sorunları olan ve davranış problemleri gösteren öğrencilere danışmanlık yapmak
  • Öğrencilerin başarısını arttıracak çalışmalar yürütmek
  • Öğrencilerin gideceği üst okullarla ilgili bilgilendirmeler yapmak ve bu okullara öğrencileri yönlendirmek

 

 

UYGULANAN ENVANTERLER:

ÇDD (ÇALIŞMA DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME)

D2 DİKKAT TESTİ

PROBLEM TARAMA

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

SINAV KAYGISI

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ